Điện thoại Samsung Galaxy Note 20

21.000.000,0

Thông số kỹ thuật

Danh mục: