Điện thoại Samsung Galaxy Note 10+

14.900.000,0

Thông số kỹ thuật

Danh mục: