Apple iPhone XS 256GB

13.000.000,0

iPhone XS 256GB cũ, đây là những chiếc iPhone sản xuất mới hoàn toàn dùng để đổi cho những khách hàng theo chính sách 1 đổi 1 của Apple. Điện thoại có thời gian bảo hành tại Apple được tính theo thời gian bảo hành còn lại của sản phẩm lỗi trước đó. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem thêm iPhone XS 256GB đổi bảo hành VN/A.

Danh mục: